Neveřejné:

Letní škola informatiky a digitálních kompetencí s Emilem a Emou

23.–25. srpna 2023, 24 × 45 minut, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

Co obsahuje

Letní škola informatiky a digitálních kompetencí s Emilem a Emou

Datum: 23.–25. 8. 2023
Místo konání: Lísek u Bystřice n. Pernštejnem
Rozsah: 24 x 45 minut
Akreditace: Seminář je akreditovaný v systému DVPP pod číslem jednacím MSMT-1102/2023-2.

 

Na letní škole s Emilem a Emou se seznámíte a nasbíráte zkušenosti s novou informatikou a digitálními kompetencemi.
Je určena pro všechny učitele 1. stupně základních škol.
Nemusíte mít žádné předcházející znalosti programování či informatiky. Jen chuť inovovat a zprostředkovat tento výjimečný zážitek svým žákům – každému jednomu ve třídě.

Program je sestaven z odborných přednášek a workshopů věnujících se konceptu nové informatiky a jejího zapojení do ŠVP.

Témata letní školy informatiky a digitálních kompetencí

 
 • Informatika s Emilem – úvod pro 1. stupeň ZŠ
 • Informatika s Emilem 4 pro 1. stupeň ZŠ (pro absolventy úvodu)
 • Robotika s Emou pro 1. stupeň ZŠ
 • Živý sešit (nová aplikace s metodikou na budování digitálních kompetencí na 1. stupni ZŠ)
 • Unplugged aktivity pro posílení digitální kompetence (unplugged = práce bez zařízení pro každého žáka) v duchu Informatiky s Emilem

Jako nadstavbové dílny v případě zájmu:

 • Jak na digitální kompetence v jednotlivých předmětech mimo informatiku
 • Micro:bit pro 1. stupeň
 • Canva pro využití na 1. stupni
 • Myšlenkové mapy pro přípravu hodiny
 • 3D tisk a 3D modelování
Rezervujte si místo včas

9 800 Kč

Přihlásit se

Letní škola může být hrazena ze šablon

 

V ceně

 • vzdělávací program v rozsahu 24 hodin
 • 2× ubytování v dvoulůžkových pokojích
 • 2× snídaně
 • 6× coffe break
 • 3x oběd
 • 2x večeře
 • parkování u hotelu
 • pracovní sešity a další materiály

Setkáme se v malebném zákoutí kraje Vysočina uprostřed luk a lesů na břehu Skalského rybníka v prostorách hotelu Skalský dvůr.

Celým programem vás provedou odborní lektoři

 
Portrétní fotka

prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Profesor Ivan Kalaš je vedoucím Katedry základů vyučování informatiky na fakultě matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě.

Věnuje se pedagogickému výzkumu v oblasti teorie vyučování informatiky. Už více jak 20 let spolupracuje při budování předmětů informatika v primárním a sekundárním vzdělávání. Je spoluautorem učebnic a učebních materiálů pro informatiku, a též knih o dětském programování.

Je zapojený do vývoje edukačních softwarů a edukačních programovacích prostředí pro děti a žáky každého věku, jako například Comenius Logo, Cirkus Šaša Tomáša, Vizuálne zlomky, RNA alebo Imagine Logo.

 
Portrétní fotka

Mgr. Michaela Gondeková

Působí jako členka odborné pracovní skupiny pro digitální vzdělávání IKAP A2 a v dalších projektech zaměřujících se na předškolní vzdělávání a čtenářskou gramotnost.

Na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ a pedagogiku předškolního věku. Od roku 2014 je ředitelkou malotřídky ZŠ a MŠ Liběšice. Do výuky zapojuje prvky muzikoterapie.

Portrétní fotka

Martina Maněnová, doc. PaedDr., Ph.D.

Martina Maněnová působí jako vedoucí oddělení primárního vzdělávání na Ústavu primární, preprimární a speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a současně učí na ZŠ a MŠ Úprkova v Hradci Králové na 1. stupni informatiku.

Je také členem Národního kabinetu pro předškolní a prvostupňové vzdělávání projektu SYPO NPI ČR, Vědecké rady PedF Ostravské Univerzity, oborové rady doktorského studijního programu Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání PeDF UJEP a oborové rady doktorského studijního programu ICT ve vzdělávání PřF UHK.

Vydala celkem 118 publikací zaměřených na pedagogiku, ICT ve výuce, práci učitele.

Portrétní fotka

Mgr. Václav Černík

Učí informatiku na gymnáziu ve Žďáře nad Sázavou a má zde také funkci ICT koordinátora. Dříve učil i zeměpis a matematiku, které vystudoval.

Lektoruje školení pro učitele se zaměřením na 3D tisk a další moderní technologie – baví ho propojovat moderní technologie a vzdělávání.

Kromě lektorování a učení se věnuje vývoji webových aplikací. Pro Hejného metodu vyvíjí systém elektronických učebnic (H-edu.cz).

Portrétní fotka

Ing. Pavel Šiktanc

Je propagátorem výuky moderní informatiky pomocí programovatelných robotických hraček (Beebot, Bluebot, Ozobot, Lego WeDo, Lego Mindstorm, Micro:bit), 3D tiskáren a dalších technických zařízení.

Od roku 2020 učí informatiku od 3. třídy metodou profesora Kalaše. Zároveň je garantem Technického klubu v Litvínově v oblasti digitální gramotnost.

 
Portrétní fotka

Josef Kupka

Působí jako člen expertního týmu pro digitální gramotnost IKAP A2 Ústeckého kraje, jako lektor pro NPI ČR ve vzdělávacím programu ICT koordinátorů a místopředseda krajského kabinetu ICT Ústeckého kraje a vedoucí oblastního kabinetu ICT na Litoměřicku v projektu SYPO.

Vystudoval učitelství pro 2. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě UJEP, Funkční studium pro ředitele a zástupce ředitele NIDV a Koordinaci v oblasti informačních a komunikačních technologií na Pedagogické fakultě TUL.

Portrétní fotka

Mgr. Martin Lána

Dlouhodobě využívá možnosti Cloud computingu a Google nástrojů ve výuce.

V současné době působí jako ředitel na ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11, p. o.

Řadu let se aktivně věnuje oblasti ICT (rozvoji digitální a informační gramotnosti, informatickému myšlení) v prostředí školy. Působí jako lektor prezenčních i e-learningových kurzů z této oblasti. Má také řadu zkušeností z projektů zaměřujících se na oblast ICT ve vzdělávání.

Je členem JŠI a zakladatelem GEG Děčín. Zajímá se o praktické využití myšlenkových map a vizuálního myšlení ve školním prostředí.

9800 Kč

s DPH

Přihlásit se zbývá 10 míst

Nevíte, jakou licenci vybrat?

Uvažujete o nákupu licencí a nevíte jakou vybrat? Nejste si jisti, jak vlastně přístup k licencím funguje a co to vlastně licence je?

S radostí Vám poradíme! Náš tým je připraven!

Kontaktujte nás