Informatika
Seminář

Živý sešit - digitální kompetence, 8 x 45 minut, 13. a 19. září 2023, online

Omlouváme se, ale tento produkt je již vyprodaný.

Tento seminář proběhne online přes videkonferenci. Bude rozdělen do dvou dnů, každý den proběhnou dva 90 minutové bloky v časech 14:30 - 16:00 a 16:30 - 18:00. Pro videokonferenci je zapotřebí mít kvalitní internetové připojení a PC, na kterém funguje služba Zoom.us a prostředí Unity - to si můžete vyzkoušet po přihlášení/registraci na H-edu na stránce Robot Emil na doma.

Celé školení je zaměřené na tzv. "Novou informatiku" a především digitální kompetenci, které byly zavedené v tzv. "Malé revizi RVP" a školy jej musí začít naplňovat nejpozději od 1. 9. 2023. Představí koncepci Informatiky s Emilem a zaměří se na aplikaci Živý sešit z této koncepce. Emil je unikátní metoda výuky informatiky pro žáky mladšího školního věku (1. stupeň ZŠ). Aplikace Živý sešit je učební software pro všechny běžné platformy počítačů a tabletů, pomocí kterého žáci řeší informatické úlohy a rozvíjejí při tom své informatické myšlení a klade důraz na budování digitálních kompetencí.

V první polovině školení budou účastníci seznámení s částí aplikace, která se zaměřuje na obrázky, útvary, kreslení, kopírování, souměrnost, texty, tabulky a tajné zprávy. Ke každému tématu je zpracována gradovaná série úloh, které budují digitální kompetence a rozvíjí informatické a logické myšlení. Jsou koncipovány pro výuku v rozsahu 8 výukových hodin, které lze zahrnout například do hodin matematiky, českého jazyka, výtvarné výchovy a samozřejmě i přímo do hodin informatiky. Předpokládané využití je ve 3. nebo 4. třídě. (V roce 2024 do aplikace přibude další část pro dalších 8 výukových hodin, která pokryje zbývající očekávané výstupy RVP a oblasti digitálních kompetencí a jejich předpokládané využití je ve 4. nebo 5. třídě.)

Ve druhé polovině školení se účastníci seznámí se sérií nízkoprahových (není potřeba být zručný v ovládání množství aplikací, většinou si učitel vystačí s tím co běžně používá v osobním životě, případně je k dispozici podrobná metodika, kde je uvedeno ovládání krok po kroku) unplugged aktivit (tzn. že není potřeba, aby každý žák měl při aktivitě k dispozici vlastní digitální zařízení) pro budování digitálních kompetencí, které jsou systematicky vyskládané do 6 oblastí digitálních kompetencí popsaných v RVP napříč ročníky 1. stupně ZŠ a předměty a vhodně tak doplňují práci s Živým sešitem.

Kurz Živý sešit - digitální kompetence je určen primárně učitelům a učitelkám s kvalifikací pro první stupeň ZŠ včetně těch, kteří nemají informatickou průpravu. 

Účastníci se seznámí s novou metodou výuky informatiky jak po obsahové, tak po didaktické stránce, s jejími specifiky pro 1. stupeň ZŠ tak, aby se mohli rozhodnout, zda ji ve své učitelské praxi použijí a zda se s metodou chtějí seznamovat hlouběji. Účastníci získají takové podněty i pro výuku informatiky na 1. stupni ZŠ, které přispějí k rozvoji informatické gramotnosti žáků. Vše bude ilustrováno na praktických příkladech.

Lektoři: RNDr. Andrej Blaho, PhD.; doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D

Certifikát H-Edu: Vývojáře výukových materiálů Informatika s Emilem a vlastníky licence zastupuje v ČR společnost H-edu, s.r.o., která je také výhradním distributorem pomůcek potřebných k použití této metody. Každý účastník získá po absolvování certifikát opravňující zakoupení licence a pracovních sešitů k výukovému programu Informatika s Emilem, které lze získat pouze účastí na H-edu certifikovaném školení.

 

Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.