Přírodní vědy
Letní škola
Seminář

Letní škola H-Edu: ExpEdice - Chemie

Jak srozumitelně žákům odhalit tajemství chemie?

Dozvíš se, jak z chemie udělat zajímavou cestu vedoucí k podstatě látek a mnoha překvapivým objevům. Tví žáci budou sami i se spolužáky pozorovat, experimentovat, ptát se a hledat nové souvislosti. To vše si zažiješ na několika ukázkových hodinách chemie pro 7. a 8. ročník. Prozkoumáš podrobněji další části pracovních učebnic a návaznosti s fyzikou.

Na jaký program se můžeš těšit?

Chemie A

6 x 1,5 hodiny

Badatelská výuka nejsou jen experimenty. Podstata vědecko-výzkumného přístupu tkví i ve formulování výzkumné otázky a hypotézy, jejich experimentální ověřování a vytváření závěrů z pozorování a měření. Možnosti induktivního přístupu představíme přes práci vědce na modelovém příkladu Záhada černé skříňky. Je tvrdé opak křehkého? Mnoho žáků si vytváří mylné představy, protože nevnímají vlastni látek, které jsou prvním tématem učebnice. Odborným pojmům předcházejí prekoncepty, tedy existující žákovské představy. Proč je důležité věnovat prostor jejich odhalení si ukážeme v kontextu tématu Směsi a roztoky. Na Přeměnách látek se naučíme rozvíjet způsobilost experimentovat a kontrolovat proměnné. Klimatické změny - protichůdné teorie a názory. Jak se v nich zorientovat?

Chemie B

4 x 1,5 hodiny

Přírodovědné vzdělávání nespočívá jen v osvojení si odborných pojmů a odstranění mylných představ, ale také ve sledování rozvoje dalších složek přírodovědné gramotnosti. Jak vnímat úrovně schopností vědecké práce a jak dávat žákovi zpětnou vazbu? Ukážeme i vytvoříme situace a příklady, které to umožňují. Na ukázkách z hodin ExpEdice budeme diskutovat kritická místa systematického zkoumání ve školním prostředí, poukážeme na roli učitele a dynamiku třídy. Otevřeme pátrání po atomech. Začneme přecházet z makroskopického vnímání chemie do „mikroskopického prostředí“. Pokusíme se změřit rychlost pohybu a také hmotnost malých neviditelných částic, ze kterých se svět kolem nás skládá.

Fyzika A

2 x 1,5 hodiny

Jaké jsou důvody, proč ExpEdice zvolila namísto absolutní integrace, propojenost jednotlivých oblastí? Jiný úhel pohledu na stejné věci, přenositelnost známých postupů práce při zjišťování odpovědí v jiných oblastech. Jak na sebe jednotlivé oblasti navazují si ukážeme výletem do učebnice Fyzika A, jejíž tématy jsou V čem je fyzika užitečná?, Tekutiny, Pevné látky a měření.

Akreditace: Seminář jsou akreditované v systému DVPP v rozsahu 3 x 8 h pod číslem jednacím MSMT- 8902/2023-1-296.

Termín: 12. 8. – 14. 8. 2024

Časová dotace: 24 x 45 minut + dobrovolný večerní program

Místo konání: Hotel Skalský dvůr na Vysočině

Jak se do hotelu dostanete? Nejlépe vlastním autem nebo spolujízdou. V případě zájmu Vás propojíme s dalšími účastníky na spolujízdu. Zájemce upřednostňující jiné způsoby cestování můžeme vyzvednout ve Žďáře nad Sázavou nebo Novém městě na Moravě.

Zjistit více informací o lektorech

Vemte s sebou kolegu nebo kolegyni ze školy! Letní škola pokrývá témata od informatiky (1. stupeň pro začínající, 1. stupeň pro pokročilé, 2. stupeň) přes digitální kompetence až po chemiifyziku.

V ceně:

  • vzdělávací program v rozsahu 24 hodin
  • 2× ubytování v dvoulůžkových pokojích
  • 2× snídaně
  • 6× coffe break
  • 3x oběd
  • 2x večeře
  • parkování u hotelu
  • pracovní sešity a další materiály

Cena: 13 400 Kč
Cena pro včasně přihlášené do 20. 4. 2024: 11 900 Kč

13 400 Kč
Přihlásit se
Zbývá 9 míst
Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.